Co to jest próba balonowa?

Co to jest próba balonowa i dlaczego jest dla Ciebie ważna?

Próbę balonową wykonuje się w celu określenia odpowiedniej wysokości reklamy. Jeszcze kilkanaście lat temu wyglądała ona inaczej. Do testu wykorzystywało się balon napełniony helem, do którego przyłączano szur z pętelkami rozmieszczonymi od siebie w odległości metra. Klient stawał w lokalizacji, z której chciał, by reklama była widoczna. Po ilości supełków wypuszczonej linki określano wysokość reklamy. Obecnie testy wysokościowe wykonuje się z pomocą podnośnika koszowego, który ustawia się w miejscu lokalizacji reklamy. Na szycie umieszcza się różnej wielkości grafiki. Kontrahent, ustawia się w odpowiedniej odległości i położeniu, z którego chciałby, by klienci marki widzieli logo. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie określić wysokość reklamy i wielkość logotypu.

Próba balonowa jest wydatkiem, który wpływa na sukces inwestycji i precyzyjną komunikację marki z klientem.

Dopiero na podstawie próby balonowej, następuje wykonanie wizualizacji i dokumentacji technicznej.