Bezpieczeństwo reklam wolnostojących

Reklamy wolnostojące, takie jak pylony, konstrukcje, witacze, billboardy, napisy przestrzenne są powszechnym elementem w przestrzeni publicznej, przekazującym komunikaty marketingowe i wizerunkowe firm i marek. Mimo swojej popularności, warto zwrócić uwagę na mroczną stronę tych konstrukcji – ich bezpieczeństwo. W tym artykule przyjrzymy się zagrożeniom i ryzyku związanemu z reklamami wolnostojącymi oraz jak można zapobiegać potencjalnym niebezpieczeństwom.

Projekt reklamy

Projekt konstrukcyjny pylonu, witacza, wolnostojących napisów czy billboardu to must-have. To poświadczenie, że realizująca inwestycję firma i jej konstruktorzy posiada fachową  wiedzę i gwarantują, że produkowana reklama jest absolutnie bezpieczna. Dokumentacja techniczna i powykonawcza pylonów czy witaczy to nie tylko rysunek techniczny konstrukcji wsporczej – to przede wszystkim obliczenia statyczne, uwzględniające rozmaite, wymagane prawem normy budowlane, to również badania gruntu oraz co najważniejsze – podpis projektanta, czyli osoby, która posiada wymagane prawem i aktualne uprawnienia do projektowania konstrukcji stalowych. Sprawdź, czy producent reklam zatrudnia konstruktorów, by cała inwestycja od początku koncentrowała się na bezpieczeństwie i profesjonalnym podejściu.

Podatność reklamy na ekstremalne warunki pogodowe

Reklamy wolnostojące są często narażone na działanie ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak burze, wiatry huraganowe czy opady śniegu. Konstrukcje reklam muszą być odporna na działanie nie tylko niewielkich podmuchów wiatru, ale przede wszystkim muszą być odporne na częste w dzisiejszych czasach intensywne i nagłe zdarzenia pogodowe. Nie istnieją standardowe konstrukcje reklam, pylonów reklamowych, witaczy i słupów zlokalizowanych przy autostradach, które można produkować seryjnie i montować w dowolnym miejscu ze względu na różne strefy wiatrowe występujące na terenie Polski. Nieodpowiednio zaprojektowane, zamontowane i zabezpieczone konstrukcje mogą ulec uszkodzeniu lub nawet runąć, stanowiąc zagrożenie dla przechodniów, kierowców i otoczenia. O tym, jak ważne są warunki atmosferyczne, przeczytacie również tutaj: LINK. 

Montaż reklamy

Instalacja reklam to ważny element całego procesu inwestycji. Nieprawidłowo zamocowane lub zainstalowane reklamy mogą stać się niestabilne, co zwiększa ryzyko upadku lub przewrócenia się. Elementy takie jak korozja, niedokręcone elementy łączne lub słaba konstrukcja mogą doprowadzić do nieoczekiwanego uszkodzenia i potencjalnych wypadków. Błąd w montażu lub zaniedbanie w konserwacji mogą prowadzić do groźnych sytuacji. Rozluźnione elementy konstrukcji mogą spaść na przechodniów lub pojazdy, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. W przypadku reklam wolnostojących takich jak pylony czy witacze, warto zwrócić uwagę na zabezpieczenie odgromowe instalacji elektrycznej, co jest ważne ze względu na liczne wyładowania atmosferyczne występujące ostatnio w Polsce. O tym, dlaczego montaż jest tak ważny, przeczytacie tutaj: LINK. 

Reklamy wolnostojące, pylony, witacze, billboardy, napisy przestrzenne i konstrukcje reklamowe, chociaż są skutecznym narzędziem brandingu marek, mogą kryć w sobie potencjalne zagrożenia i ryzyko bezpieczeństwa. Właściwe zaprojektowanie, montaż i utrzymanie tych konstrukcji są kluczowe dla minimalizowania ryzyka wypadków i uszkodzeń. Odpowiedzialne podejście do ich stosowania oraz wybór profesjonalnego producenta reklam przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno przechodniom, jak i użytkownikom dróg. Aby zmniejszyć ryzyko związane z reklamami wolnostojącymi, firmy powinny kłaść duży nacisk na profesjonalny montaż, regularne przeglądy i konserwację.

Podobał Ci się ten artykuł? Zobacz “CENY PYLONÓW REKLAMOWYCH A STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY”