FAQ

Do rzetelnej wyceny reklam elewacyjnych (kasetonów, liter reklamowych, otoków) potrzebujemy następujące informacje:

 • wymiary logotypu
 • wymiary ściany/dachu oraz zdjęcia
 • specyfikację lub rysunki techniczne ściany/dachu
 • logo w formacie cdr, ai lub psd
 • preferowany sposób podświetlenia: świecenie przodem / halo / black&white
 • sposób montażu: na podkonstrukcji / na dystansach / bezpośrednio do ściany

Do rzetelnej wyceny reklam wolnostojących (pylonów, totemów, słupów reklamowych, konstrukcji billboardowych) potrzebujemy następujące informacje:

 • wymiary reklamy
 • specyfikację lub rysunki techniczne
 • zdjęcia z lokalizacji
 • logo w formacie cdr, ai lub psd
 • podświetlenie lub brak podświetlenia
 1. Na samym początku nasz handlowiec przyjmuje zapytanie od klienta wraz z wytycznymi i zdjęciami miejsca, w którym będzie zainstalowana reklama. Zarys koncepcji reklamy jest bardzo szczegółowo omawiany.
 2. Zapytanie trafia do naszego działu graficznego, w którym opracowana jest wizualizacja konstrukcji.
 3. Wizualizacja trafia do inżynierów, którzy opracowują projekty technicznie i wykonują kalkulację kosztów.
 4. Gotowy projekt graficzny wraz ze szczegółami technicznymi przesyłamy do akceptacji klienta.
 5. Po akceptacji bądź wprowadzeniu zmian w projekcie, sporządzamy umowę z klientem i wysyłamy zlecenie na produkcję.

W zależności od złożoności projektu graficznego od 2-7dni.

Nie jest płatny jeśli realizacja produktu wykonana jest w naszej firmie.

Tak, bo jesteśmy firmą, która łączy kilka zakresów działań brandingowych i rebrandingowych od projektowania graficznego, tworzenia wizualizacji 3D, technicznych PDFów 3D po przygotowanie dokumentacji technicznych oraz opracowań technologicznych i montażowych.

Tworzymy Księgi Znaku przemyślane w najdrobniejszym szczególe, bo zarówno projektujemy jak i produkujemy, więc łączymy design ze świadomością technologiczną. Stanowi to silną przewagę nad agencjami kreatywnymi.

Tak, tworzymy prototypy elementów identyfikacji zewnętrznej i wewnętrznej do projektów seryjnych.

Proces przygotowania zlecenia twa 4 tygodnie. Jednak może się wydłużyć do 8 tygodni w przypadku dużych, nietypowych zleceń lub dużej ilości zleceń.

Produkujemy reklamy od 3 do 30m wysokości, również z obrotowymi logotypami.

Planując inwestycje w przypadku wielkogabarytowych liter 3D należy zwrócić uwagę na:

 • budowę litery
 •  w przypadku świecenia przodem: litery wykonane z blachy aluminiowej tył 2mm, boki 1,5mm – SPAWANE
 •  w przypadku świecenia tyłem/bokiem, efekt “halo”: litery wykonane z blach, aluminiowej przód 2mm, boki 1,5mm – SPAWANE
 • dyfuzyjne podświetlenie i rodzaj diód wykorzystanych – minimalne IP 65

Technologię black & white stosuje się w przypadku czarnych znaków i logotypów, których nie można podświetlić w tradycyjny sposób. Zastosowani wariantu „halo” lub białego obrysu jest ingerencją w logotyp.

Wykorzystanie  wykorzystanie technologii black & white sprawia, że w ciągu dnia lico liter jest czarne, ale po zmroku świeci na biało. Black & white świetnie się sprawdza nie tylko w przypadku czarnych logotypów, ale także oznakowań budynków zabytkowych, gdzie stosuje się logotypy monochromatyczne w dzień i w nocy. Wersja dzienna – czarna jest elegancka, nie gryzie się z zabytkową elewacją, wersja nocna – biała widoczna, ale niekrzykliwa.

Technologia LED wyparła inne źródła światła jak neon, świetlówki. Diody stanowią obecnie podstawowe źródło podświetlenia liter reklamowych, kasetonów, otoków,  reklam wolnostojących. Coraz wyższe parametry świetlne, stopień ochrony IP czy długa żywotność  w połączeniu z gwarancją sięgającą 5-7 lat, sprawia że ledowe źródło światła stało się bezkonkurencyjne w porównaniu z dotychczas stosowanymi rodzajami oświetlenia.

Kilka ważnych faktów o diodach:

Diody są energooszczędne ponieważ zużywają 20-krotnie mniej energii niż świetlówki, a w porównaniu  do neonów zużycie prądu jest 30-krotnie niższe. Konsekwentnie diody zapewniają zdecydowanie niższe zużycie energii, oszczędności w opłatach.

Diody są ekologiczne. Źródła światła typu świetlówka czy neon zawierały w sobie rtęć (metal bardzo szkodliwy). Niewielka ilość rtęci w pojedynczej rurze świetlówki nie stanowi zagrożenia, ale ilość w przestrzeni gospodarczej to  miliony sztuk i zagrożenie już nie jest tak błahe. Dodatkowe niewielkie rozmiary pojedynczego źródła światła umożliwiają bardziej precyzyjne oświetlanie obiektów, co pozwala zaoszczędzić ilość samych modułów, a co za tym idzie zużycie energii elektrycznej.

Diody są trwałe, bo średni czas życia modułów LED bywa określany na ~50000 godzin. Zakładając, że reklama świeci ok. 10 h na dobę, ok. 300 godzin miesięcznie, ok. 3500 godzin rocznie, relatywny czas funkcjonowania to ok. 15 lat przy tylko ok. 30% utracie natężenia światła, niezauważalnego przez ludzkie oko przy codziennej eksploatacji.

Diody są bezpieczne, bo zastosowana 12V instalacja niskonapięciowa gwarantuje komfort i bezpieczeństwo montażu i funkcjonowania.

Gdy naszym calem jest postawienie reklamy wolnostojącej typu pylon, wiacz, billboard (zwane dalej obiektami) należy wziąć pod uwagę dwa możliwe scenariusze:

a) obiekt można będzie postawić na podstawie zgłoszenia bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę,

b) postawienie obiektu będzie wymagało pozwolenia na budowę.

To, który scenariusz będzie obowiązywał w sytuacji naszego projektu zależy od decyzji odpowiednich organów samorządowych. Najczęściej jest to Wydział Architektury i Urbanistyki przy Urzędzie Miasta lub Gminy. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie a na decyzję mają wpływ takie czynniki jak:

– rodzaj obiektu,
– jego gabaryty,
– sposób powiązania z gruntem (stały lub nastawny)
– zastosowanie oświetlenia lub jego brak
– lokalizacja
– plan zagospodarowania terenu,
– inne elementy brane pod uwagę przez Urząd w tego typu decyzjach.
W przypadku, gdy obiekt:

a) nie jest trwale związany z gruntem,

b) nie posiada wewnętrznej instalacji elektrycznej i nie jest ona podłączona do sieci elektro-energetycznej,

c) usytuowanie, rozmiary i inne cechy obiektu nie wywołują potencjalnego zagrożenia dla otoczenia,

d) budowa jest tymczasowa (ograniczony okres eksploatacji)

często nie wymagają pozwolenia na budowę. W takich sytuacjach wystarczy zgłoszenie złożone w  Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta lub Gminy. Nie jest to jednak obowiązująca zasada, bowiem na decyzję Urzędu mogą wpływać inne czynniki (w tym wymienione powyżej).
Uwaga! Zawsze w pierwszej kolejności należy udać się do Wydziału Architektury lub innej jednostki odpowiedzialnej za rozpatrywanie tego typu spraw. Tylko tam możliwe jest uzyskanie informacji dotyczących prawidłowej procedury.

W przypadku gdy obiekt ma być na stałe związany z gruntem i/lub posiada wewnętrzną instalację elektryczną lub zaistnieją inne istotne okoliczności, potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Główną przyczyną konieczności uzyskania pozwolenia na budowę jest możliwość kolizji betonowej podstawy  z istniejącą lub planowaną infrastrukturą (rurociągami, przewodami trakcjami elektrycznymi).  Drugą przyczyną konieczności uzyskania pozwolenia na budowę jest stopień skomplikowania urządzenia (wielkość, wysokość), czy ryzyko powstania ewentualnych zagrożeń powstałych w skutek budowy urządzenia reklamowego.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z późniejszymi nowelizacjami.

Art. 43.

Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

W szczególnych przypadkach usytuowanie obiektów budowlanych przy drodze, o których mowa w ust. 1 Lp.3. tabeli, w odległości mniejszej niż określono w ust. 1. Może nastąpić wyłącznie za zgodą  zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych. Przypis art.38 ust.3 stosuje się odpowiednio.
Przepisu ust.2 nie stosuje się przy sytuowaniu reklam poza terenem zabudowanym.

Wyświetlacze elektroniczne:

 • sterowane z klawiatury, za pomocą pilota o zasięgi 100m, z komputera na stacji przewodowo, z komputera bezprzewodowo, z telefonu komórkowego;
 • o dużej światłości 8500mcd, żywotności minimum 15 lat, kącie świecenia 140*;
 • przeznaczone do użytkowania w temperaturach -40* do +90*;
 • zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną;
 • z automatyczną regulacją jasności;
 • w opcji mruganie wybranego elementu w celu zwrócenia uwagi.

Najbardziej typowe wymiary tablic reklamowych to: 504x238cm, 600x300cm, 900x300cm, 1200x300cm.

Strefy wiatrów wyszczególnione w normach budowlanych (PN-77/B-02011.) określają wartości obciążeń jakim podlegają konstrukcje budowli oraz ich części wynikających z oddziaływania podmuchów wiatru na te obiekty oraz zmian ciśnień w obrębie budowli.

Na terytorium Polski wyszczególniono 3 strefy wiatrów wraz z podgrupami. Zdecydowana większość terytorium Polski obejmuje strefa pierwsza.

Strefa druga obejmuje pas Pomorza, podstrefy obejmują pas wybrzeża Morza Bałtyckiego (Stefa IIa i strefa IIb) oraz teren w pobliżu Katowic.

Strefa trzecia obejmuje tereny górskie (tereny położone powyżej umownej granicy nad poziomem morza).

Wielkości obciążeń wynikających z podmuchów wiatru określono na podstawie badań statystycznych. Jako modele obciążeń przyjęto 10 minutowy okres podmuchu wiatru o maksymalnym natężeniu, który średnio występuje raz na 50 lat.

Urządzenia reklamowe zazwyczaj są eksploatowane w krótszym okresie czasu, ale jednak należy się liczyć z tym, że w okresie „życia” reklamy może wystąpić zjawisko o natężeniu ekstremalnym niejednokrotnie przewyższającym wartości opisane w PN, zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych.  Należy dokonywać oględzin stanu technicznego konstrukcji po każdorazowym wystąpieniu zjawisk atmosferycznych o dużym natężeniu. Pozwoli to na unikniecie zniszczenia urządzenia, a na pewno uchroni przed negatywnymi skutkami jakie może wywołać uszkodzona konstrukcja. Uszkodzona konstrukcja, która nie zostanie naprawiona lub zlikwidowana w przypadku powtórnego wystąpienia silnych podmuchów wiatru (nawet dużo słabszych niż poprzednio) może ulec zniszczeniu. Pociągnie to negatywne konsekwencji chociażby w przypadku likwidacji szkody z tytułu ubezpieczenia.


© 2016 Copyright - Graffico - 87-100 Toruń, ul. Batorego 106, tel./fax 56 659 14 45, 56 655 22 85, 56 623 12 13 marketing@graffico.pl